تبلیغات
گروه مهندسی IT نئوهوش - کد بازی تیر و کمان (استاد رحیمپور)
درود!
این جا مکانی است ویژه برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر / آی تی و نرم افزار و صد البته افرادی که جویندگان دانش و تکنولوژی هستند.
آقایان دانوش ،یاشار و آمالی دارندگان این بلاگ بودند و هم اکنون تنها آقای دانوش مدیریت این وبلاگ را بر عهده دارد، با توجه به زمان بندی ها هم اکنون در این سایت فعالیت پویا ای نداریم.
پنجشنبه 21 آذر 1392
14:41
یاشار عرفانیان
با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم ، کد قرار داده شده در این پست مربوط به کلاس استاد رحیمپور در تاریخ 21 آذر 1392 میباشد که جهت راهنمایی دانشجویان برای ساخت بازی تیر و کمان است . کد تکمیل شده ی این بازی هفته ی آینده در همین وبلاگ قرار داده خواهد شد. 
برای مشاهده کد به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. 
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<dos.h>
#include<graphics.h>
#include<stdlib.h>

void Zamin(int x, int y, int w, int h)
{
rectangle(x,y,x+w,y+h);
}
int Enfejar(int xp, int yp, int xc, int yc, int rc)
{
float d;
d=sqrt( pow(xp-xc,2)+pow(yp-yc,2));
if(d<rc)
{ return 1;}
return 0;
}
void Enfejar2(int x, int y)
{
setcolor(4);
for(int i=0; i<50;i++)
{
circle(x,y,i);
delay(100);
}
exit(0);
}
void Play(int xc,int yc,int r,int xp, int yp)
{
for(int i=1; i<100;i++)
{
yc++;
circle(xc,yc,r);
delay(100);
if(Enfejar(xp,yp,xc,yc,r)==1)
{
Enfejar2(xp, yp);
}
if(kbhit())
{
if(getch()==97)
{ xp++;
line(xp,yp,xp+10,yp);
}
}
}
}void main()
{
int X,Y,W,H;
X=Y=50;
W=H=200;
int m,d;
m=d=0;
;;
initgraph(&m, &d,"");
Zamin(X,Y,W,H);
Play(150,50,20, 50,150);
getch();
}