درود!
این جا مکانی است ویژه برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر / آی تی و نرم افزار و صد البته افرادی که جویندگان دانش و تکنولوژی هستند.
آقایان دانوش ،یاشار و آمالی دارندگان این بلاگ بودند و هم اکنون تنها آقای دانوش مدیریت این وبلاگ را بر عهده دارد، با توجه به زمان بندی ها هم اکنون در این سایت فعالیت پویا ای نداریم.
شنبه 16 آذر 1392
22:34
دانوش پیچگاه
درود؛

هم اکنون قسمت کوچکی از کد تیر و کمان را به شما ارائه می کنم اما همه کد را - هنوز ننوشتم - بعداً می گذارم. در ادامه همین پست قسمتی از این کد را خواهید دید که به شما کمک شایانی شاید در اتمام و انجام این پروژه به عمل آورد.  البته همراه با توضیحات می باشد.

یادآوری و نکته: هدف بازی پرتاب یک تیر است که اگر به مانعی برخورد کرد؛ از بازی خارج شود.
#include<iostream.h>            این کد اعمال ورودی/خروجی را تعریف می کند در نسخه های قدیمی سی پلاس پلاس این بخش به نام استریم.اچ بود به جای آی او استریم
#include<dos.h>                    هستند delay معرف دستور
#include<conio.h>                 این کد اعمال پاک کردن صفحه و.... را تعریف می کند
#include<graphics.h>            بخش گرافیکی را تعریف و فعال میکند
#include<stdlib.h>                 به زودی در باره این بخش مطالبی در این بلاگ خواهید دید

int main()
{
int m=0,n=0;
initgraph(&m,&n,"");                                                                                                                         فعال سازی بخش گرافیک
char k;
 int u=rand()%100,v=rand()%100,w=10, z=0;    به جای این که ما به متغییر عددی نسبت دهیم، کامپیوتر خود به صورت تصادفی به متغییر عدد نسبت می دهد.
for (;;)                                                               حلقه ای که در آن حرکت دایره (تیر) و دایره های دیگر که مانع هستند؛ تعریف و اعمال می شود.
 {
  k=getch();                                                         را به عنوان کلید بازی انتخاب کردیم K کلید
  if (k=='X') exit(0);                                           بزرگ از بازی خارج می شود X کاربر با فشار دادن
  if (k=='x')                                                         کوچک بازی شروع می شود x کاربر با فشار دادن
   { for (int x=0; x<640; x=x+1)                      تابعی که دایره ای که به عنوان تیر است را حرکت می دهد
     {
     int y=50;
     circle(x,y,10);                                              این دایره ای است که نقش تیر را دارد.
     z=30+x;
     setcolor(12);
     circle(u,x,5); circle(v+100,x-200,5);           علاوه بر دایره تیر، دایره هایی که به عنوان مانع هست هم حرکت داده می شوند
     setcolor(15);
     delay(10);
     if ((x==u) && (y==z)) {exit(0);}             اگر تیر با مانع برخورد کند از باز خارج می شوید.
     }

   }
 }
}